25 stycznia 2022
Finanse

Jak sporządzić testament?

Testament to jedyny dokument, za pomocą którego możesz zadecydować, co stanie się z twoim majątkiem po twojej śmierci. Zasady sporządzania takiego dokumentu oraz jego forma są ściśle określone przepisami Kodeksu cywilnego. Warto poznać reguły, ponieważ wiedza w tym zakresie nadal jest w naszym społeczeństwie dość niska. Do kancelarii prawnych często zgłaszają się osoby z ręcznie spisaną „ostatnią wolną”, dopytując się, czy sporządzone pismo jest ważne w świetle polskiego prawa.  Co jest niezbędne, aby testament był respektowany?

1. Kto może sporządzić testament?

2. Testament notarialny kontra testament spisany własnoręcznie

3. Kiedy testament jest nieważny?

Ze statystyk wynika, że jedynie 13% Polaków po 50. roku życia napisało testament. Częściej robią to kobiety. Zdecydowana większość, bo około 70% decyduje się na spisanie testamentu u notariusza.

Kto może sporządzić testament?

Testament sporządzić może osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że nie może być ani małoletnia, ani ubezwłasnowolniona w momencie spisywania ostatniej woli. W przypadku gdy do ubezwłasnowolnienia doszło później, testament przygotowany w momencie posiadania zdolności do czynności prawnych zachowuje jednak swoją ważność. Bardzo ważne, by testament sporządzić osobiście. Jakiekolwiek pełnomocnictwo czy pomoc w tej czynności są wykluczone.

„Testament zawsze przygotowuje jedna osoba, nie istnieje więc coś takiego, jak wspólna ostatnia wola, na przykład małżonków. Mąż i żona przygotowują odrębne dokumenty. Tylko wtedy będą one miały moc prawną” – wyjaśnia adwokat Warszawa.

Testament notarialny kontra testament spisany własnoręcznie

Zgodnie z przepisami prawa, testament może mieć formę aktu notarialnego lub ręcznie spisanego dokumentu. Obie formy są tak samo honorowane przez prawo, muszą jednak spełniać kilka podstawowych wymogów. Przede wszystkim samodzielnie spisany testament musi zostać napisany odręcznie – wykluczone jest pismo maszynowe czy wydruk komputerowy. Potrzebna jest także data oraz własnoręczny podpis. Co ciekawe, można do tego celu użyć dowolnego materiału, na którym da się pisać: testamenty zapisane na szkle lub wyryte w murze są ważne. Wbrew obiegowej opinii, obecność świadków przy sporządzaniu testamentu nie jest obowiązkowa.

W przypadku testamentu notarialnego o jego prawidłową formułę zadba notariusz.

Kiedy testament jest nieważny?

Najczęstszym błędem, powodującym nieważność testamentu, jest spisanie i podpisanie ostatniej woli przez inną, choćby bliską, osobę. Sporadycznie traktuje się takie zapisy jako testamentu ustne, czyli testamenty szczególne, pod warunkiem, że zostały sporządzone w okolicznościach obawy rychłej śmierci. 

Strona E-Wawa.pl wykorzystuje pliki cookies! Przeczytaj pełną Politykę Prywatności!

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close